Скопјеул. Скупи 3а

ОК МЕДИА

МАРКЕТИНГ ПОНУДА ЗА ИЗБОРИ 2024
03.04.2024

ИЗБОРИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ
2024

ПАКЕТ ПОНУДИ ЗА Избор за претседател на Република Северна Македонија
ПАКЕТ 1 - 40%
 • 40% локации
 • Цените важат за 3 недели
 • Цените се без вклучен ДДВ
ПАКЕТ 2 - 40%
 • 40% локации
 • Цените важат за 3 недели
 • Цените се без вклучен ДДВ
ПАКЕТ 3 - 10%
 • 10% локации
 • Цените важат за 3 недели
 • Цените се без вклучен ДДВ
ПАКЕТ 4 - 10%
 • 10% локации
 • Цените важат за 3 недели
 • Цените се без вклучен ДДВ
bt_bb_section_top_section_coverage_image
17.04.2024

ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИЦИ
2024

ПАКЕТ ПОНУДИ ЗА Избор за пратеници во Собранието на Р. С. Македонија
ПАКЕТ 1 - 40%
 • 40% локации
 • Цените важат за 3 недели
 • Цените се без вклучен ДДВ
ПАКЕТ 2 - 40%
 • 40% локации
 • Цените важат за 3 недели
 • Цените се без вклучен ДДВ
ПАКЕТ 3 - 10%
 • 10% локации
 • Цените важат за 3 недели
 • Цените се без вклучен ДДВ
ПАКЕТ 4 - 10%
 • 10% локации
 • Цените важат за 3 недели
 • Цените се без вклучен ДДВ
ОК МЕДИАКанцеларија

Copyright by GLOBAL NET. All rights reserved.