Ценовник за локални избори 2021 годинa

* Компанијата го задржува правото за промена на некои од понудите локации.